O nas

image_pdf

                                                                                            

Historia

Krotoszyńskiego Szkolnego Związku Sportowego

2000 – 2013

 

         W 1999 roku, po powstaniu powiatów odrodził się powiatowy SZS, tym razem   z osobowością prawną, pod nazwą Krotoszyński SZS. 21 XI 2000 roku odbył się  I Powiatowy Zjazd Delegatów, który uchwalił statut i wybrał władze.          9 lipca 2001 roku XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Poznaniu postanowił wpisać Krotoszyński Szkolny Związek Sportowy do rejestru stowarzyszeń pod numerem  KRS: 0000026451.  Zarząd KSZS był dziewięcioosobowy: 3 osoby  z Krotoszyna, 2 osoby z  Koźmina  Wlkp. i po jednej osobie z gminy Kobylin, Zduny, Rozdrażew  i Sulmierzyce.

 

Skład pierwszego Zarządu KSZS:

 

Przewodniczący           Grzegorz Dengusiak  –  n-l  Gimnazjum i  MOS w Zdunach (1983-2003)
W-ce przewodniczący  –  Kazimierz Helwich –  n-l  I LO w Koźminie Wlkp.
W-ce przewodniczący  – Krzysztof Rożek     –  n-l  SP w Kobiernie

 

Członkowie Zarządu :

 

Janusz Baszczyński      – dyrektor SP w Mokronosie, MOS w Koźminie Wlkp.
Bogdan Chytrowski      –  n-l  SP 8, MOS w Krotoszynie i Powiatowy Organizator Sportu
Grzegorz Wiertlewski  –    n-l  ZSP nr 2 w Krotoszynie
Edward Jankowski       –    n-l  SP w Rozdrażewie  i metodyk w-f
Zygmunt Idziak            –    n-l  ZS w Kobylinie, MOS w Kobylinie
Bernard Matyba                n-l  ZS w Sulmierzycach, MOS w Sulmierzycach

 

Komisja Rewizyjna:
Wiesław Wciórka        –     n-l  Gimnazjum nr 1 w Krotoszynie
Arkadiusz Figaj           –     n-l  SP nr 4 w Krotoszynie
Ryszard Rybka            –     n-l  SP nr 1 w Koźminie Wlkp.

 

Z okazji 50-lecia SZS w Polsce w roku 2003 przy udziale Prezesa SZS „Wielkopolska”, władz samorządowych, dyrektorów szkół, nauczycieli, trenerów i instruktorów  zorganizowaliśmy uroczyste spotkanie w Restauracji „Wawrzyniak”  w Perzycach k / Zdun. Na wniosek Zarządu KSZS 27 osób, w tym Nauczyciele, Trenerzy i Instruktorzy z całego powiatu krotoszyńskiego uhonorowani zostali  medalami za zasługi dla sportu szkolnego, a 35 osób w tym Burmistrzowie, Wójt, Dyrektorzy i Nauczyciele w-f otrzymali  medale okolicznościowe z okazji  50-lecia SZS  przyznane przez SZS „WIELKOPOLSKA”.     Był to wyraz podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz dzieci  i młodzieży szkolnej  w naszym powiecie.

Zarząd KSZS w 2004 roku  na II Powiatowym Zjeździe Delegatów KSZS wyróżnił  trzy najlepsze szkoły z powiatu krotoszyńskiego we współzawodnictwie sportowym SZS „WIELKOPOLSKA” za lata 2000 – 2004

 1. W ramach LICEALIADY nagrody w formie sprzętu sportowego otrzymali:

SP nr 2  w Krotoszynie         –  I miejsce     –    286,00 pkt.
ZSP   w  Koźminie  Wlkp.   –  II miejsce    –     278,10 pkt.
I LO w Krotoszynie             –  III miejsce   –     255,80 pkt.

 

2. W ramach GIMNAZJADY  wyróżniono:

Gimnazjum nr 2 w  Krotoszynie    –    I   miejsce
Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie     –   II miejsce
Gimnazjum nr 3  w Krotoszynie    –   III miejsce

 

3. W ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej  wyróżniono:

SP nr 8 w Krotoszynie                   –    I miejsce
SP w Kobiernie                             –    II miejsce
SP nr 5 w Krotoszynie                 –   III miejsce

Od II Powiatowego Zjazdu Delegatów w 2004 roku, skład Zarządu został zwiększony do 10 osób, a tym samym w Zarządzie zasiadają obecnie 4 osoby z Krotoszyna ze względu na największą ilość szkół. W związku z nie zmieniającym się dofinansowaniem i coraz większymi kosztami, od 2004 roku wyjazdy SP i Gimnazjów na wyższe szczeble rozgrywek finansowane są z budżetów samorządów miast i gmin, którym te szkoły podlegają. Krotoszyński Szkolny Związek Sportowy pokrywa koszty organizacji Mistrzostw Powiatu dla SP i Gimnazjów z przyznanych przez Radę Powiatu środków finansowych w ramach oferty na realizację zadania publicznego.

Koszty przejazdów na zawody powiatowe Szkół Ponadgimnazjalnych oraz wyjazdy na wyższe szczeble rozgrywek tych szkół pokrywamy  w całości, ponieważ jest to zadanie własne powiatu, a nasze stowarzyszenie realizuje zadanie publiczne powierzone przez  Powiat Krotoszyński.

Mistrzostwa Powiatu są dla nas najważniejsze. Młodzież za zwycięstwo w sportach indywidualnych otrzymuje medale i dyplomy, a w sportach drużynowych puchary i dyplomy.  W ramach rywalizacji sportowej w Wielkopolsce dzieci i młodzież z powiatu krotoszyńskiego    w roku szkolnym 2003/2004 roku zdobyła 15 miejsce na 35 powiatów. Od roku 2006 środki finansowe uzyskiwaliśmy w ramach oferty konkursowej i po podpisaniu umowy pomiędzy Zarządem Powiatu a Zarządem KSZS. Podpisywaliśmy corocznie umowy na wsparcie zadań z zakresu sportu szkolnego na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Krotoszyńskiego na przeprowadzenie zawodów w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady         i  Licealiady.  Dwa razy w roku rozliczamy się ze Starostwem Powiatowym, pisząc sprawozdania. Co miesiąc rozliczamy się z Urzędem Skarbowym.

Naszym problemem jest brak  biura do prawidłowego prowadzenia działalności  naszej organizacji pozarządowej i realizacji zadań publicznych. Czekamy na stosowne decyzje ze strony Zarządu Powiatu.  KSZS ma swoją Księgową i Powiatowego Organizatora Sportu. Dziękujemy im za pracę w minionych kadencjach.

Frekwencja na zawodach sportowych jest zadawalająca. Cieszy nas to, że również uczniowie  szkół ponadgimnazjalnych aktywnie uczestniczą  w Mistrzostwach Powiatu nie tylko w grach zespołowych, ale również w biegach przełajowych, tenisie stołowym i la.

Ze środków na realizację zadania publicznego udało nam się zabezpieczyć pod względem opieki medycznej największe zawody sportowe. Dzięki corocznie podpisanej umowie i dobrej współpracy z SPZOZ na wszystkich zawodach, które odbywają się na stadionie mamy ratownika medycznego, a w razie potrzeby również karetkę pogotowia ratunkowego. Wszyscy przekonaliśmy się o skuteczności tych działań.  Dzieci i młodzież są bezpieczni i ubezpieczeni przez SZS „WIELKOPOLSKA”.

 

Zarząd KSZS w 2008 roku  na III Powiatowym Zjeździe Delegatów KSZS wyróżnił  trzy najlepsze szkoły z powiatu krotoszyńskiego we współzawodnictwie sportowym SZS „WIELKOPOLSKA” za lata 2004– 2008

 1. W ramach LICEALIADY nagrody w formie  sprzętu sportowego otrzymali:

ZSP  w  Koźminie  Wlkp.   – I miejsce   –    983,4 pkt.
I LO w Krotoszynie             – II miejsce  –    364,3 pkt.
ZSP nr 1  w Krotoszynie    –  III miejsce   –  213,1 pkt.

 

2. W ramach GIMNAZJADY  wyróżnienia w formie dyplomów gratulacyjnych otrzymali:

Gimnazjum nr 4 w  Krotoszynie   –   I   miejsce    –  1014,1 pkt.
Gimnazjum nr 3 w Krotoszynie    –   II miejsce     –  412,8 pkt.
Gimnazjum nr 2  w Krotoszynie    –   III miejsce   –  362,2 pkt.

 

3. W ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej  wyróżnienia w formie dyplomów gratulacyjnych otrzymali:

SP nr 8 w Krotoszynie                    – I miejsce – 501,1 pkt.
SP w Rozdrażewie                        – II miejsce – 410,0 pkt.
SP nr 7 w Krotoszynie                   – III miejsce – 368,6 pkt

 

 Zarząd KSZS w 2012 roku  na IV Powiatowym Zjeździe Delegatów wyróżnił  trzy najlepsze szkoły  z powiatu krotoszyńskiego we współzawodnictwie sportowym   SZS „WIELKOPOLSKA” za lata 2008 – 2012

1. W ramach LICEALIADY nagrody w formie  sprzętu sportowego otrzymali :

I LO w Krotoszynie                       –   I   miejsce          – 1895,40 pkt.
ZSP w  Koźminie  Wlkp.              –  II  miejsce          –   675,25 pkt.
ZSP nr1  w Krotoszynie               –  III  miejsce        –   324,67 pkt.

 

2. W ramach GIMNAZJADY  wyróżnienia w formie dyplomów gratulacyjnych otrzymali:

Gimnazjum nr 4 w  Krotoszynie   –    I  miejsce     – 751,27 pkt.
Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie    –    II miejsce     –  558,79 pkt.
Gimnazjum nr 3  w Krotoszynie   –   III miejsce     –  367,73 pkt.

 

3. W ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej wyróżnienia w formie dyplomów gratulacyjnych otrzymali:

SP nr 8 w  Krotoszynie               –     I  miejsce        –  972,20 pkt.
SP nr 4 w Krotoszynie                –     II miejsce        –  302,50 pkt.
SP nr 7  w Krotoszynie               –    III miejsce        –  295,35 pkt.

 

 Gratulujemy Uczniom i Nauczycielom wychowania fizycznego oraz Dyrektorom wyróżnionych szkół i życzymy im dalszych sukcesów. Chcielibyśmy co roku nagradzać trzy najlepsze szkoły ponadgimnazjalne, ale środki uchwalane przez Radę Powiatu są za małe. W ostatniej kadencji nagrodę w postaci sprzętu sportowego przekazywaliśmy najlepszej szkole ponadgimnazjalnej w zależności od możliwości finansowych .

2009 rok       –  ZSP w Koźminie Wlkp.
2010 rok       –    I LO Krotoszyn, na wniosek Zarządu KSZS nagrodę przyznał Zarząd Powiatu
2011 rok       –  nie przyznano nagród ze względu na brak środków finansowych

 

W klasyfikacji powiatów w  ramach rywalizacji sportowej w Wielkopolsce w klasyfikacji łącznej dzieci i młodzież z powiatu krotoszyńskiego wywalczyły następujące miejsca:

 

2008/2009  –  8 miejsce
2009/2010 – 11 miejsce
2010/2011 – 15 miejsce
2011/2012 – 14 miejsce  na 35 powiatów.

 

 

Największe osiągnięcia szkół w finałach wielkopolskich w ostatniej kadencji:

2008/2009

Złote medale dla chłopców SP nr 7 w Krotoszynie w Piłce Siatkowej
Brązowe medale dla dziewcząt ZSP nr1w Krotoszynie w Drużynowym Tenisie Stołowym
Brązowe medale dla chłopców I LO w Krotoszynie w Piłce Siatkowej.

2009/2010

Złote medale dla chłopców SP nr 7 w Krotoszynie w Piłce Siatkowej
I miejsce w pkt. drużyn dla ucz. SP nr 4 w Krotoszynie w Indywidualnych Biegach Przełajowych
Srebrne medale dla chłopców I LO w Krotoszynie w Piłce Siatkowej
Brązowe medale dla chłopców SP nr 8 w Krotoszynie w Piłce Siatkowej
Brązowe medale dla chłopców Gimnazjum nr 3 w Krotoszynie w Piłce Siatkowej
Brązowe medale dla dziewcząt I LO w Krotoszynie w Drużynowym Pływaniu.

2010/2011

Złote medale dla chłopców I LO w Krotoszynie w Halowej Piłce Nożnej
Srebrne medale dla chłopców SP nr 7 w Krotoszynie w Piłce Siatkowej
Srebrne medale dla chłopców SP nr 4 w Krotoszynie w Piłce Nożnej
Srebrne medale dla dziewcząt ZSP Koźmin Wlkp. w Piłce Ręcznej
Srebrne medale dla dziewcząt ZSP nr 1 w Krotoszynie w Drużynowym Tenisie Stołowym
Brązowe medale dla dziewcząt SP nr 4 w Krotoszynie w Czwórboju LA
3 medale dla ucz. Marceliny Winkowskiej z SP nr 4 w Krotoszynie w Czwórboju LA.

2011/2012

Złote medale dla chłopców SP nr 7 w Krotoszynie w Piłce Siatkowej
Srebrne medale dla dziewcząt ZSP Koźmin Wlkp. w Piłce Ręcznej
Brązowe medale dla dziewcząt SP nr 8 w Krotoszynie w Czwórboju LA
Brązowe medale dla chłopców SP nr 8 w Krotoszynie w Piłce Siatkowej
Brązowe medale dla  SP nr 8 w Krotoszynie w Sztafetowych Biegach Przełajowych.

      Na IV Powiatowym  Zjeździe Delegatów KSZS w 2012 roku, który odbył się w Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie, pierwszym Honorowym Członkiem KSZS został kol. Edward Jankowski  z Rozdrażewa –  emerytowany nauczyciel w-f, metodyk, najstarszy stażem członek Szkolnego Związku Sportowego i współzałożyciel KSZS. Na ostatnim Zjeździe zmieniliśmy również statut    i dostosowaliśmy go do wymagań organizacji pożytku publicznego.

Na wniosek KSZS i SZS Wielkopolska w roku 2013 w Poznaniu medale zbiorowe  60-lecia SZS za zasługi dla sportu szkolnego województwa wielkopolskiego otrzymały Samorządy w których działają Szkolne Związki Sportowe z osobowością oraz najlepsze szkoły we współzawodnictwie sportowym w powiecie krotoszyńskim:

1. Starostwo Powiatowe w Krotoszynie
2. Miasto i Gmina Krotoszyn
3. Szkoła Podstawowa nr 8 w Krotoszynie
4. Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie
5. I Liceum Ogólnokształcące
6. Krotoszyński Szkolny Związek Sportowy w Krotoszynie

Na wniosek KSZS i SZS Wielkopolska w roku 2013 w Poznaniu medale indywidualne  60-lecia SZS za zasługi dla sportu szkolnego województwa wielkopolskiego otrzymali:

1. Grzegorz Dengusiak – Międzyszkolny Organizator Sportu w Zdunach w latach 1983 – 2003, prezes KSZS od momentu założenia do dnia dzisiejszego
2. Bogdan Chytrowski – Międzyszkolny Organizator Sportu w Krotoszynie od 1978. Powiatowy organizator sportu od 2000 roku i członek Zarządu SZS „Wielkopolska”
3. Janusz Baszczyński – Międzyszkolny Organizator Sportu w Koźminie Wlkp. nauczyciel i trener oraz członek zarządu KSZS od 2000 roku do chwili obecnej
4. Piotr Robakowski – nauczyciel W – F i trener drużyn, finalistów wielkopolski w piłce siatkowej w ZS nr 1 w Krotoszynie, członek Komisji Rewizyjnej KSZS dwóch kadencji.

Mistrzostwa Powiatu odbywają się według kalendarza imprez SZS „Wielkopolska” poszerzonego o inne imprezy powiatowe wprowadzone do kalendarza przez Zarząd KSZS.

       KSZS organizuje 28 Mistrzostw Powiatu dla szkół podstawowych, 28 Mistrzostwa Powiatu dla gimnazjów   i 28 Mistrzostw Powiatu dla szkół ponadgimnazjalnych oraz kilka zawodów rejonowych i czasami finały wojewódzkie. Razem jest to ponad 80 imprez sportowych każdego roku organizowanych na terenie całego powiatu.         W Mistrzostwach Powiatu bierze udział corocznie ok. 4 tys. uczniów.

      W imieniu obecnego Zarządu KSZS za pośrednictwem naszej nowej strony internetowej, która ma pomóc w realizacji powierzonego zadania publicznego, pragnę podziękować Samorządowi Powiatowemu za środki finansowe. Dziękujemy za dotychczasową owocną współpracę na rzecz sportu dzieci i młodzieży szkolnej z całego powiatu krotoszyńskiego.

    Dziękuję również wszystkim Samorządom Miast i Gmin za bezpłatne udostępnianie obiektów sportowych i za współpracę dla dobra dzieci i młodzieży szkolnej, a nauczycielom wychowania fizycznego za pomoc w organizacji zawodów powiatowych i bezpośrednią realizację kalendarza imprez SZS „Wielkopolska”. Dziękuję młodzieży szkolnej i nauczycielom za wielkie zaangażowanie oraz gratuluję osiągnięć na wszystkich etapach zawodów sportowych. Dziękuję przedstawicielom prasy powiatowej za przekazywanie społeczeństwu informacji z zawodów szkolnych.

      Dziękuję Staroście, Burmistrzom, Wójtowi, Dyrektorom Szkół i Inspektorowi Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego, który zajmuje się sportem oraz wszystkim Członkom Zarządów KSZS i Komisji Rewizyjnych od pierwszej do czwartej kadencji za udział w realizacji imprez sportowych dzieci i młodzieży szkolnej powiatu krotoszyńskiego.

Pragnę podkreślić, że bez zaangażowania Wszystkich wymienionych nie byłoby sportu szkolnego.

„Ruch jest w stanie zastąpić prawie każde lekarstwo, ale wszystkie lekarstwa razem wzięte nie zastąpią ruchu”.

                                                                                                                   Prezes KSZS

                                                                                                              Grzegorz Dengusiak